Tin tức

VỚI 20 TỶ USD, SAMSUNG ĐÃ THIẾT LẬP HỆ SINH THÁI "ĐỒ SỘ" NHƯ THẾ NÀO KHI CHỌN VIỆT NAM LÀ NƠI SẢN XUẤT?

 

+84917500229