Tin tức

MỖI LẦN CHATGPT TRẢ LỜI MỘT CÂU HỎI, ĐẰNG SAU ĐÓ CÓ MỘT HỆ THỐNG LỚN GỒM HÀNG CHỤC NGHÌN GPU NVIDIA A100 ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ HUẤN LUYỆN VÀ HÀNG TRĂM NGHÌN GPU KHÁC ĐỂ VẬN HÀNH

 

+84917500229