Tin tức

GOOGLE DÀNH KHOẢN CHI PHÍ LÊN TỚI NỬA TỶ USD HÀNG NĂM ĐỂ DUY TRÌ ĐỐI THỦ FIREFOX, ĐIỀU NÀY CÓ VẺ KHÔNG CÓ Ý NGHĨA NHƯNG THỰC CHẤT ĐẰNG SAU ĐÓ LÀ MỘT CHIẾN LƯỢC RẤT TÀI TÌNH.

 

+84917500229