Tin tức

"BỐ GIÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO" BẤT NGỜ RỜI KHỎI GOOGLE VÀ CẢNH BÁO VỀ TÍNH KHÔNG XÁC ĐỊNH CỦA CÔNG NGHỆ NÀY, KHIẾN MỌI NGƯỜI KHÔNG THỂ PHÂN BIỆT ĐƯỢC ĐIỀU GÌ LÀ THẬT VÀ ĐIỀU GÌ LÀ GIẢ

 

+84917500229