Tên miền

Tên miền – chúng tôi có thể làm gì?

Tên miền – chúng tôi có thể làm gì?

Nếu bạn là một người mới tiếp cận với thế giới website hoặc cần 1 trang web bán hàng, thì hẳn bạn đã nghe nói rằng bạn cần một tên miền (domain) để tạo một trang web. Nhưng tên miền là gì, domain là gì, cách hoạt động của nó như thế nào và cách mua tên miền ra sao?
+84917500229